İş

Veri Analistleri için 17 Temel Beceri

İşletmeler çevrimiçi olarak veya veri tabanlarında daha fazla bilgi depolayıp değerlendirdikçe, dijital materyalleri işleme, düzenleme ve değerlendirme yeteneğine sahip çalışanlara ihtiyaç duyarlar. Birçok şirket, veri ihtiyaçlarını karşılamak için veri analistleri kullanır. Veri analistleri, konumlarında başarılı olmak için belirli becerilere ihtiyaç duyar.

Bu makalede, bir veri analistinin ne olduğunu açıklıyor ve başarı için ihtiyaç duydukları en önemli becerilerin bir listesini sunuyoruz.

Veri analisti nedir?

Bir veri analisti, bir şirketin üretimini, verimliliğini veya iş operasyonlarının başka bir değerli yönünü iyileştirmesine yardımcı olmak için bilgileri alır, düzenler ve analiz eder. Veri analistleri perakendeden akademiye kadar tüm sektörlerde çalışır. Genellikle, topladıkları verileri, modelleri özetleyen ve güncel sistemler, prosedürler veya protokoller biçiminde paydaşlara çözümler sunan raporlar oluşturmak için kullanırlar. Şirketler veri analistlerini özellikle verimlilik veya kar gibi sonuçları iyileştirmek veya çalışan veya müşteri ihtiyaçlarını anlamak için kullanır.

Veri analistlerinin ortak sorumlulukları şunları içerir:

  • Veri toplama
  • Kalıpları Bulmak
  • Rapor yazma
  • Paydaşlarla işbirliği yapmak
  • Bulgularını sunmak
  • Sistemler oluşturma

Bir veri analistinin hangi becerilere ihtiyacı vardır?

Veri analistleri belirli becerileri geliştirmek zorundadır. Veri analistlerinin kendi alanlarında başarılı olmak için edinebilecekleri en önemli becerilerden bazıları şunlardır:

1. SQL
SQL, büyük veri kümelerini işleyebilen ve bilgileri daha yaygın elektronik tablo yazılımlarından çok daha hızlı işleyebilen bir elektronik tablo ve bilgi işlem aracıdır. SQL, veri analistleri için değerli bir araçtır, bu nedenle işlevselliği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

2. E-tablolar
Veri analistleri için genellikle tercih edilen yazılım SQL olsa da, geleneksel, yaygın elektronik tablo araçları hakkında bilgi ve anlayış gereklidir. Bazı şirketler, geleneksel elektronik tablo araçlarıyla sunulan raporları veya veri kümelerini tercih edebilir.

3. Eleştirel düşünme
Şirketler genellikle veri analistlerini hem veri toplamak hem de verileri belirli bir amaç için yorumlamakla görevlendirir. Hangi verilerin toplanacağını ve uygun bilgileri toplamak için nasıl işleneceğini bilmek, veri analistlerinin geliştirmesi için hayati önem taşıyan eleştirel bir düşünme becerisidir.

4. İstatistiksel programlama dilleri
Bazı veri analistleri, büyük veri kümelerini analiz etmek için R veya Python gibi istatistiksel programlama dillerini kullanmayı seçer. Veri analistleri, şirketlerinin sahip olduğu araçlara hazırlamak için çeşitli veri analizi programlarına aşina olmalıdır.

5. Veri görselleştirme
Verileri topladıktan, analiz ettikten ve derledikten sonra, genellikle veri analistleri bulgularını şirket ile paylaşmalıdır. Anlaşılması kolay bir veri analizi görselleştirmesi oluşturmak çok önemlidir. Veri analistleri, meslektaşlarının verilerin hızlı ve net bir şekilde ne söylediğini anlamalarına yardımcı olmak için genellikle grafikler veya çizelgeler gibi görseller kullanmayı tercih eder.

6. Topluluk önünde konuşma
Veri analizi sunmak, bir veri analistinin işinin önemli bir parçasıdır. Veri analistleri bulguları net bir şekilde derlemenin yanı sıra hem sözlü hem de yazılı olarak verilerin neden önemli olduğunu ve bulgular nedeniyle şirketin ne yapması gerektiğini açıklamalıdır.

7. Makine öğrenimi
Görevleri tamamlamak için son derece teknik makineler kullanan bazı şirketler, veri analistlerinin makine öğreniminin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir. Yapay zeka, teknoloji ilerledikçe büyüyor, bu nedenle veri analistlerinin bu beceriyi geliştirmesi akıllıca.

8. Veri ambarlama
Veri ambarı, bir şirketin verileri için sanal depolama ve organizasyon sistemleri oluşturma sürecidir. Genellikle, asıl görevi verileri izlemek ve uygun koruma ve erişim sağlamak olan veri analistleri tarafından yönetilirler.

9. İletişim
Veri analistleri, diğer veri analistleri, BT temsilcileri ve doğrudan veri veya teknolojiyle ilgili olmayan meslektaşları da dahil olmak üzere, çalışmaları sırasında çeşitli paydaşlarla iletişim kurmalıdır. Sözlü ve yazılı iletişim, veri analistleri için temel becerilerdir.

10. Sorun çözme
Veri analistleri işle ilgili görevlerini tamamlarken sıklıkla teknik sorunlarla karşılaşırlar. Sorun çözme yoluyla paydaşlar için etkili çözümler üretmek gerekli bir beceridir.

11. Araştırma
Bazen veri analistlerinin araştırma yapması gerekebilir. Veri analizine dayalı olarak teknik sorunlara çözüm bulmaları veya yeni süreçleri değerlendirmeleri gerekebilir. Bu görevlerin her ikisi de bilgi veya olası çözümler için araştırma gerektirir.

12. Detaylara dikkat
Veri analizi, hassas odaklanma gerektirir. Kodu veya diğer teknik ayrıntıları analiz etmek, karmaşık kodlamayı veya teknik yapıyı okumayı ve değerlendirmeyi içerir. Ayrıntılara yakın ilgi, veri analistleri için hayati bir beceridir.

13. İşbirliği
İç ve dış paydaşlarla işbirliği, veri analistleri için sık görülen bir sorumluluktur. Ekip çalışmasına saygı ve takdir, veri analistlerinin ve şirketin ekibinin diğer üyelerinin işlerini tamamlamalarına yardımcı olur.

14. Proje yönetimi
Proje yönetimi, ekip üyeleri ve çalışmaları da dahil olmak üzere bir projenin tüm unsurlarının gözetimini ve izlenmesini içerir. Bazı veri analistleri, bir grup diğer analisti veya bilgi teknolojisi personelini düzenli olarak yönetir. Proje yönetiminde deneyim veya eğitim, sahip olunması gereken yararlı bir beceridir.

15. Veri hazırlama
Veri hazırlama, bir veri kümesini büyük bir bilgi kümesinden iyi sıralanmış ve anlaşılması kolay bir rapora dönüştürme işlemidir. Veri analistleri genellikle veri görselleştirmeden önce veri hazırlığını tamamlar, böylece en önemli bilgiler ve çıkarımların bir grafiğe dönüştürülmesini kolaylaştırır.

16. İstatistik
Veri analistleri, büyük veri kümelerine anlam atamak için istatistikleri kullanır. İstatistikler, veri analistlerinin büyük veri setlerini anlamalarına ve şirketin karşılaştığı soruna uygulanacak yararlı, ilgili bilgileri bulmalarına yardımcı olur.

17. Yazma
Veri analistleri öncelikli olarak sayılarla çalışırken ve yazılı raporlar oluşturmak iş sorumluluklarının önemli bir parçasıdır. Güçlü yazma becerileri, veri analistlerinin bulgularını yazılı raporlarda açık ve doğru bir şekilde açıklamalarına yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir